Aranžman: Istanbul

Prevoz: autobus

Trajanje aranžmana: 6 dana

Termin polaska: 29.12.2017.

Cijena: 159,00 €

 

Istanbul je smješten na Bosforskom moreuzu i nekadašnja je prestonica tri velika carstva - Rimskog (330-395), Vizantijskog (395-1453) i Otomanskog (1453-1923). Vječni grad - Novi Rim, Konstantinopolj i Carigrad na kulturnoj baštini staroj preko 2000 godina pruža vam nevjerovatnu priliku da upoznate nevjerovatna dostignuća najvećih civilizacija: helenske, rimske, vizantijsko-hrišćanske i otomanske. Ne propustite da posjetite Aja Sofiju, Plavu džamiju, Kapali čaršiju, palate Topkapi i Dolme Bakče, hipodrom, Cisternu, Egipatski obelisk. Zaplovite Bosforom do Prinčevskih ostrva. Ovaj veliki grad ima površinu od 5700 km², a nastanjuje ga nešto više od 10 miliona stanovnika.

 

NOVA GODINA 2018 – ISTANBUL

* 6 DANA – 159,00 € / PROMO ZA PRIJAVE DO 01. DECEMBRA

* 29.12.2017 – 03.01.2018.

* (PREVOZ + SMJEŠTAJ + VODIČ) 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN / PETAK - 29.12.2017. / PODGORICA – ISTANBUL

Sastanak grupe na parkingu ispred hotela “City” u jutarnjim satima. Polazak Istanbul. Dnevno-noćna vožnja kroz Albaniju i Grčku sa kraćim pauzama za odmor. 

2. DAN / SUBOTA - 30.12.2017. / ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u podnevnim satima. Smještaj grupe u hotel. Posle kraćeg odmora info sastanak u holu hotela radi dogovora oko daljeg realizovanja programa. Panoramsko razgledanje grada sa stručnim vodičem (Valensov akvadukt, Zlatni rog, most Galata, moderni kvartovi Bejoglu i Taksim, silazak na Bosfor, palata Dolma Bahče – poslednja rezidencija otomanskih sultana), prelazak na azijsku stranu, odlazak do vidikovca Čamlidža odakle se pruža jedinstven pogled na novi evropski dio Istanbula. Povratak u hotel. Noćenje. NAPOMENA: U zavisnosti od gužve na graničnim prelazima i dužine puta, panoramsko razgledanje grada može biti urađeno odmah. Slobodno vrijeme. Noćenje.

3. DAN / NEDELJA - 31.12.2017. / ISTANBUL

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili odlazak na fakultativni izlet, poznat pod imenom 'Put kroz vrijeme'. Obilazak obuhvata: Sultan Ahmet trg, Plava dzamija, Aja Sofija, Hipodrom (Konstantinov stub, Zmijski stub, Teodosijev stub), Topkapi dvorac. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Naveče fakultativni odlazak na DOČEK NOVE GODINE. Noćenje.

4. DAN / PONEDELJAK - 01.01.2018. / ISTANBUL

Doručak. Slobodno prijepodne za odmor ili šetnju starim centrom Istanbula. U popodnevnim satima fakultativni odlazak na krstarenje Bosforom sa obilaskom Vaseljenske Patrijaršije. Slobodno vrijeme. Povratak u hotel. Priprema za još jednu „ludu” noć fakultativnim odlaskom na Tursko veče u nacionalnom restoranu (program sa trbušnim plesom, turskim folklorom i pevačima). Noćenje.

5. DAN / UTORAK - 02.01.2018. / ISTANBUL -PODGORICA

Doručak. Napuštanje soba. Slobodno vrijeme ili fakultativni obilazak jedne od najraskošnijih palata u stilu baroka – Dolmabahče. Nakon obilaska posjeta nekom od tržnih centara u Istanbulu. Polazak za Crnu Goru u poslijepodnevnim časovima. Vožnja preko Grčke i Albanije sa kračim pauzama za odmor.

6. DAN / SRIJEDA - 03.01.2018. / PODGORICA

Dolazak u Podgoricu u poslijepodnevnim satima.

 

 

U CIJENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO: 

- Autobuski prevoz na navedenoj relaciji (visokopodni sa audio i video opremom); 

- 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Istanbulu; 

- Razgledanje prema programu;  

- Troškove organizacije putovanja;

- Usluge pratioca / vodiča u toku putovanja

 

U CIJENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO: 

- Fakultativni izleti i posjete, 

- Međunarodno zdravstveno putno osiguranje  

- Doček Nove godine 2018. 

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

- Posjeta Vaseljenskoj patrijaršiji + krstarenje Bosforom. Cijena: 20,00 EUR (transfer i vodič, ulaznice, brod);

- Posjeta palati Dolmabahce – 25,00 EUR

- Hipodrom + Plava džamija + Topkapi palata + Aja Sofija. Cijena: 45,00 EUR (transfer, ulaznica i vodič);

- Tursko veče. Cijena: 35,00 EUR (večera u nacionalnom restoranu sa programom);

 

NAPOMENE:

- Organizator putovanja je Guliver Travel, licenca broj 289 izdata od Ministarstva Turizma i održivog razvoja.

- Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu.

- Provjeriti 2 dana prije putovanja tačno vrijeme i mjesto polaska.

- Fakultativni izleti nisu obavezni dio programa. Potrebno je najmanje 20 prijavljenih učesnika za realizaciju ovih izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanu cijenu koju putnici nisu u obavezi da prihvate.     Organizator izleta zadržava pravo izmjene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

- Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

- Agencija vrši rezervaciju u klubovima i restoranima u toku novogodišnje noći, ali ne vrši raspored.

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

- Svi putnici dužni su da se sami upoznaju sa propisanim pravilima ponašanja zemalja u koje putuju

- U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje i konzumiranje opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava žalbe i povraćaja novca.

- Putnik će prihvatiti sjedište koje mu agencija dodijeli. Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauze i njihovu dužinu. Uplatom aranžmana, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.

- Putnik nema pravo da traži smještaj u hotel, odnosno sobu prije 14:00 časova na dan dolaska, a dužan je da napusti hotel, odnosno sobu u 10:00 časova na dan odlaska.

- Putnik je dužan da poštuje kućni red objekta u kome je smješten i lično odgovara za eventualnu štetu koja je nanešena na objektu, sobi, apartmanu za vrijeme njegovog boravka u istom.

- Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika

- Mogućnost plaćanja na 6, 9 i 12 mjesečnih rata preko CKB, NLB ili ATLAS banke

- U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 7 dana prije polaska.

Korisnička podrška

Partneri

Montenegro Airlines

Turkish Airlines

Air Serbia

TA Big Blue

TA Adria