Toskana Jesenje putovanje

Aranžman: Toskana

Prevoz: autobus

Trajanje aranžmana: 6 dana

Termin polaska: 24.10.2017.

Cijena: 179,00 €

 

TOSKANA PUTOVANJE: VERONA – PARMA – FIRENCA – SAN GIMIGNANO – SIENA

6 DANA – 179,00 € - Za prijave do 01.10.

24.10 – 29.10.2017.

(PREVOZ + SMJEŠTAJ + VODIČ)                             

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN / UTORAK - 24.10.2017. / PODGORICA /

Okupljanje grupe za putovanje u ispred hotela "City u 16:45 h. Ukrcaj prtljaga u autobus i upoznavanje sa vodičem. Polazak u 17:00h. Noćna vožnja sa kraćim pauzama za odmor.

2. DAN / SRIJEDA - 25.10.2017. / MONTEKATINI /

Nastavak putovanja do Montekatinija. Smještaj u hotel. Slobodno vrijeme za odmor i šetnju. Noćenje.

3. DAN / ČETVRTAK - 26.10.2017. / SAN GIMIGNANO & SIENA - ČARI TOSKANE /

Doručak. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak u San Gimignano & Sienu. Naše putovanje za danas započinje kraćom vožnjom (115km) i obilaskom dva prelijepa grada, San Gimigniana i Siene. Šetnja ovim srednjevjekovnim gradom poznatim po očuvanim gradskim tornjevima podignutim za zaštitu gradskih kuća-palata (srednjovjekovni neboderi). Pauza za kafu i nastavak putovanja za Sienu. Po dolasku slijedi šetnja gradom u pratnji vodiča: Il Campo, Palazzo Pubblico, Torre di Mangia, Cappella della Piazza, Loggia della Mercanzia, Via di Citta, Palazzo Chigi-Saracini, Duomo. Slobodno vrijeme za ručak, šetnju i individualne obilaske. Povratak u hotel. Noćenje. 

4. DAN / PETAK - 27.10.2017. / FIRENCA /

Doručak. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak za Firencu. Naše putovanje danas za temu ima njeno "srce i dušu". Po dolasku u Firencu slijedi odlazak do Piazzale Michelangelo s koje se pruža najljepši pogled na grad – kraća foto pauza. Odlazak do središta grada i obilazak u pratnji vodiča: Santa Maria Novella, Basilica di San Lorenzo, Palazzo Medici-Riccardi, Duomo, Battisterio, Piazza della Signoria, Loggia dei Lanzi, Palazzo Vecchio, Chiesa di Santa Croce, Ponte Vecchio. Slobodno vrijeme za individualne programe ( preporuka: obilazak unutrašnjosti Palazzo Vecchio, uspon na slavnu Brunelleschievu kupolu Katedrale, posjeta Galeria dei Uffizzi). Ostatak popodneva slobodno vrijeme. Kasni povratak u hotel. Noćenje.

5. DAN / SUBOTA - 28.10.2017. /  PARMA - VERONA - PODGORICA /

Doručak. Odjava iz hotela. Polazak za Parmu. Obilazak središta grada: Piazza del Duomo, Duomo i Battistero, S. Giovanni Evangelista, Teatro Regio, Madonna della Steccata, Universita, Camera del Correggio, Palazzo della Pilotta. Ukoliko bude mogućnosti: posjeta slavnoj operskoj kući Teatro Regio uz obilazak unutrašnjosti. Kraće putovanje u Veronu. Razgledanje grada u pratnji vodiča: Piazza Bra, Arena, Palazzo Barbieri, Palazzo della Gran Guardia, Via Mazzini, Casa di Giulietta, Piazza delle Erbe, Piazza della Signoria, Tombe Scaligere… Slobodno vrijeme u središtu grada. Nastavak putovanja Crnu Goru…

6. DAN / NEDELJA - 29.10.2017. / PODGORICA / 

Dolazak u Podgoricu u poslijepodnevnim časovima. Kraj programa!

 

 

U cijenu je uračunato:

- Prevoz autobusom na pomenutim relacijama

- Usluga  tri noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Montekatiniju

- Usluga vodiča za obilaske po programu 

- Organizacioni i ostali troškovi

 

 U cijenu nije uračunato: 

- Troškovi putnog  zdravstvenog osiguranja 

- Fakultativne posjete i ulaznice

 

NAPOMENE:

- Organizator putovanja je Guliver Travel, licenca broj 289 izdata od Ministarstva Turizma i održivog razvoja.

- Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu.

- Provjeriti 2 dana prije putovanja tačno vrijeme i mjesto polaska.

- Fakultativni izleti nisu obavezni dio programa. Termini fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

- Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

- Svi putnici dužni su da se sami upoznaju sa propisanim pravilima ponašanja zemalja u koje putuju

- U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje i konzumiranje opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava žalbe i povraćaja novca.

- Putnik će prihvatiti sjedište koje mu agencija dodijeli. Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauze i njihovu dužinu. Uplatom aranžmana, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.

- Putnik nema pravo da traži smještaj u hotel, odnosno sobu prije 14:00 časova na dan dolaska, a dužan je da napusti hotel, odnosno sobu u 10:00 časova na dan odlaska.

- Putnik je dužan da poštuje kućni red objekta u kome je smješten i lično odgovara za eventualnu štetu koja je nanešena na objektu, sobi, apartmanu za vrijeme njegovog boravka u istom.

- Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika

- U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 7 dana prije  polaska.

Korisnička podrška

Partneri

Montenegro Airlines

Turkish Airlines

Air Serbia

TA Big Blue

TA Adria